Przed wyprawami krzyżowymi szyitom żyjącym wśród sunnitów groziła śmierć

Aby przetrwać, nauczyli się żyć w ukryciu, potrafili dochować tajemnicy, byli bezwzględnie posłuszni swym przywódcom duchowym. Z czasem rozprzestrzenili się na całym Bliskim Wschodzie. Różnice między nimi, choć mogą się wydać nieistotne, stwarzały atmosferę wrogości i podejrzliwości, przyczyniając się do narodzin organizacji asasynów. Dwoma najważniejszymi odłamami szyitów byli imamici – dwunastowcy i ismailici – siedmiowcy. Dwunastow- cy wierzyli, że było jedynie 12 prawdziwych imamów (słowo immam w języku arabskim oznacza przywódcę ) strzegących wiary muzułmańskiej – dwunasty imam nadal żyje i od 1000 lat pozostaje w ukryciu. Siedmiowcy głosili, że było zaledwie siedmiu imamów. Nizaryci, którzy wyodrębnili się z ismailitów, wierzą, że imamowie nigdy nie ulegną wpływowi czasu; za swego imama uważają agę khana. Chociaż dwunastow- cy są zdecydowanie najliczniejszym odłamem, stanowiąc 90% populacji współczesnego Iranu i przypuszczalnie 60% Iraku, to ismailici są szczególnie wrażliwi na swój status mniejszości i mają skłonność do gwałtownych reakcji.

Rozłam świata muzułmańskiego

Nie sposób przecenić wpływu, jaki ten rozłam wywarł na świat muzułmański, bo następstwa wykraczają daleko poza problem prawowitej sukcesji. Zwolennicy obu nurtów nie zgadzają się co do kwestii społecznych i kulturalnych, dat i znaczenia ceremonii, legalności tymczasowych małżeństw oraz religijnego kompromisu, który pozwala uniknąć prześladowań i śmierci (szyici go akceptują, sunnici uważają za apostazję) – i na tym lista się nie kończy. Wojny w Europie w okresie reformacji były zwykłymi potyczkami w porównaniu z bataliami toczonymi między szyitami a sunnitami – które zwykle kończyły się klęską szyitów, dziesięciokrotnie mniej licznych. Wkrótce po śmierci Alego jego syn Husajn i członkowie rodziny zostali brutalnie zamordowani przez Umajjadów (Omajjadów), przywódców przeciwnej frakcji. Wszyscy muzułmanie byli tym wzburzeni, rozłam między sunnitami a szyitami jeszcze bardziej się pogłębił; szyici mieli wtedy poczucie prawdziwej tragedii, uznali się za prześladowanych, co nadało ich wierzeniom szczególny koloryt i melancholijny rys. W kategoriach świata zachodniego szyici postrzegają siebie jako uciśnioną mniejszość, której członkowie gotowi są poświęcić życie dla swoich przekonań. I, jak widzimy, często się tak dzieje.

Mahomet

Mahomet (Muhammad Ibn Abd Allah) urodził się około roku 570. Muzułmanie uważają go za ostatniego z boskich posłańców, następcę Adama, Mojżesza, Abrahama i Chrystusa. Nauki, jakie otrzymał w jaskini koło Mekki, stanowią podstawę Koranu i islamu. W roku 622 został wygnany z Mekki z powodu swoich przekonań i uciekł do Jatrib (obecnie Medyna, Miasto Proroka). W roku 630 powrócił do Mekki, zdobywając miasto dla islamu. Muzułmanie liczą swój kalendarz od przybycia proroka do Medyny. Po śmierci Mahometa (632) nowa religia rozszerzyła się na Półwysep Arabski, docierając do Syrii i Persji Stronnicy Mahometa musieli zmierzyć się z problemem wyznaczenia jego następcy. Ortodoksyjni sunnici (od arabskiego zwrotu achl as-sun- nah wa-l-ijma, ludzie Sunny i wspólnoty) uważali, że przywództwo powinno znaleźć się w rękach najbliższych, najbardziej zaufanych doradców proroka, kalifów. Dla szyitów (szi ’a, partia, zwolennicy Alego) najważniejsza była zasada pokrewieństwa i wkrótce wysunęli jego kuzyna i zięcia.

Assassin oznacza zamachowca, zabójcę

Metody działania i motywacje asasynów, zrodzone blisko tysiąc lat temu, stanowią wzorzec dla najgroźniejszej grupy terrorystycznej współczesnego świata. Duchowi spadkobiercy Dai el-Kebira i uśmiechniętych młodych ludzi w białych szatach, którzy na jego skinienie rzucili się z wieży, utworzyli niewielkie tajne stowarzyszenie, które sieje strach na całej kuli ziemskiej. Jego członkowie przemieszczają się wśród głuszy wąwozów Afganistanu, spotykają w konspiracyjnych lokalach rozsianych od Karaczi po Kolonię i zagrażają jedynemu już supermocarstwu. Tym stowarzyszeniem jest Al-Kaida. Asasyni wyrośli na muzułmańskiej schizmie. W VII wieku doszło do podziału islamu na dwa zwalczające się ugrupowania: szyitów i sunnitów. W żadnej religii, także w chrześcijaństwie doby reformacji, nie ujawniła się taka nienawiść, jak ta w islamie po śmierci Mahometa, wśród jego zwolenników.

Gościnność dla Chrześcijańskiego władcy

Czy któryś z chrześcijańskich książąt mógłby oczekiwać takiego posłuszeństwa od swoich poddanych? – spytał Dai el-Kebir. Henryk odparł, że żaden znany mu chrześcijański wódz nie mógłby wykazać się taką władzą nad swoimi ludźmi. Jego rycerze, podobnie jak rycerze innych panów, stają mężnie do boju, gdy tak nakazują honor, oddanie i lojalność, gotowi poświęcić się w imię większego dobra. Zginą, jeśli to będzie konieczne, broniąc siebie i swojej czci, dla zwycięstwa i chwały. Żaden jednak nie uczyniłby tego z taką radością, z jaką tych dwóch młodych mężczyzn odpowiedziało na skinienie swojego pana. Przy pomocy tych zaufanych sług – powiedział Dai el-Kebir z nieskrywaną wyższością – oczyściłem nasze społeczeństwo z wrogów. I tak hrabia Szampanii natknął się na organizację, która zamordowała jego poprzednika i siała terror na ziemiach od Persji po Palestynę przez ponad sto lat. Spotkał asasynów. Asasyni nie należeli ani do najstarszych tajnych stowarzyszeń, ani do najbardziej rozpowszechnionych czy trwałych. Byli prawdziwą siłą nieco ponad sto lat, która jednak załamała się pod naporem hord Mongołów i na początku XIV wieku nie liczyli się już w bliskowschodniej polityce. Ale jeszcze w XVII-wiecznej Europie przerażające opowieści o bezwzględności asasynów powodowały, że to ich obwiniano o polityczne mordy. Są też dowody, iż spadkobiercy owej idei działali w Indiach w połowie XIX wieku.

Wieża górowała nad krawędzią stromej kamiennej ściany

Dwóch strażników ubranych w śnieżnobiałe szaty obserwowało każdy ruch swego pana. Henryk dostrzegł podobnych młodych ludzi na szczytach innych wież fortecy. Każdy z nich z uśmiechem kłaniał się swojemu panu i jego gościom. Wszyscy sprawiali wrażenie pogodnych. Ludzie ci są o wiele bardziej posłuszni niż poddani chrześcijańscy – powiedział Dai el-Kebir. Gość nieco się zmieszał, słysząc te słowa. Nie mówili wcześniej o niczym, co miałoby związek z wojskiem czy kwestią posłuszeństwa. Na widok zdziwionego wyrazu twarzy Henryka gospodarz się uśmiechnął: Patrz! – i uniósł ramiona, co było zapewne wcześniej umówionym sygnałem. Mężczyźni stojący na szczycie najwyższej wieży natychmiast rzucili się w przestrzeń, a ich ciała roztrzaskały się na skałach. Hrabia był przerażony. Ci ludzie, zadowoleni i w pełni sprawni fizycznie, zabili się bez wahania dla kaprysu swojego pana! Jeśli sobie tego życzysz – rzekł Dai el-Kebir – mogę rozkazać pozostałym, by uczynili to samo. I zrobią to, jeśli tylko dam im znak. Henryk podziękował za zaszczyt, ale odmówił, wstrząśnięty widokiem bezsensownego szafowania ludzkim życiem.

Podróż Henryka i jego świty

Henryk ze świtą podążał rzadko uczęszczaną drogą przez faliste góry Almorz (lub Elburs, na północ od Teheranu). W czasie wypraw krzyżowych okoliczne tereny zajmowali muzułmańscy szyici, którzy pozwalali chrześcijanom podróżować względnie bezpiecznie. Niedaleko okazałej fortecy stojącej na szczycie skalistego wzniesienia przybysze zostali powitani przez przedstawicieli pana zamku, Dai el-Ke- bira. Chrześcijanie, początkowo nieufni, uspokoili się, gdy słudzy oddali im honory, a następnie przekazali zaproszenie do zwiedzenia fortecy i zakosztowania gościnności gospodarza. Takiego zaproszenia nie można było odrzucić. Poza tym wielka forteca wzbudziła zainteresowanie Henryka, podobnie jak możliwość dobrego posiłku. Wąską ścieżką dotarli do bramy zamkowej, gdzie Dai el-Kebir powitał ich serdecznie i z całym ceremoniałem. Obdarzony, co było widoczne, ogromnym majątkiem i władzą, z wyraźną przyjemnością oprowadził gości po fortecy i rozległych ogrodach. Zwrócił ich uwagę na liczne kamienne wieże wznoszące się w niebo ponad doliną. W pewnym momencie wskazał na najwyższą, pytając Henryka, czy nie robi na nim wrażenia. Hrabia chętnie przyznał, że widok jest imponujący.

ASASYNI

Opłakując śmierć przywódcy, ludzie Konrada rozmawiali też między sobą o dziwnym zachowaniu zabójców, a zwłaszcza o ich bierności, kiedy już dokonali zamachu. Od razu przecież wypuścili z rąk broń i stali, jakby czekając na pojmanie, choć w zamieszaniu mieli szansę uciec. Nawet kiedy powiedziano im o czekających ich mękach, młodzi mężczyźni sprawiali wrażenie, jakby z radością przyjmowali perspektywę tortur i śmierci. Nikt nie widział wcześniej takiego zachowania, nikt nie potrafił go wyjaśnić. Hrabia Szampanii miał wiele czasu na rozmyślanie o osobliwej postawie zabójców. Śmierć Konrada oznaczała kłopoty dla jego stronników, ale przed Henrykiem otwierała nowe możliwości. Gdyby Henryk urodził się 800 lat później, mógłby zapewne zostać prezesem zarządu wielkiej korporacji. Wkrótce potem, jak święta ziemia przykryła trumnę Konrada, podjął strategiczną decyzję – poślubił wdowę, w nadziei, że odziedziczy w ten sposób kuszący tytuł, który jej męża kosztował życie. Cóż, nie mając poparcia ani szczęścia, nie zdobył korony Jerozolimy. Musiał zadowolić się stanowiskiem administracyjnym, które wymagało odbycia kilku podróży na wschód, w głąb Persji. Podczas jednej z nich natknął się na chyba najbardziej przerażające tajne stowarzyszenie w dziejach ludzkości i odkrył źródło nieszczęścia, jakie spotkało Konrada.

Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone

W roku 1192 Konrad z Montferrat wstąpił na tron Królestwa Jerozolimskiego dzięki protekcji bohatera wypraw krzyżowych, sławnego Ryszarda Lwie Serce. Poleciwszy Konradowi, by do jego powrotu odbudował siły chrześcijańskie, Ryszard odjechał do domu. Jego przeznaczeniem było zyskanie nieśmiertelności w legendzie o Robin Hoodzie. Konrad, rywalizujący o tron z Henrykiem, hrabią Szampanii, pragnął uświetnić swoje panowanie, wypędzając muzułmanów raz na zawsze z Ziemi Świętej, zdobyć zaszczytne miejsce w dziejach jako chrześcijański bohater oraz miejsce w Niebie po prawicy Boga. Nie zdążył osiągnąć tych celów. Wkrótce po wyjeździe Ryszarda z Ziemi Świętej w obozie Konrada pojawiło się trzech chrześcijańskich mnichów, którzy gięli się w ukłonach i błogosławili znakiem krzyża wszystkich napotkanych. Uśpiło to czujność rycerzy, co okazało się fatalnym błędem. Gdy tylko mnisi znaleźli się w pobliżu Konrada, wyciągnęli sztylety spod habitów i zadźgali go w napadzie morderczego szału, zanim straż zdążyła interweniować. Po zabójstwie młodzi mężczyźni, którzy byli nie chrześcijanami, lecz pobożnymi muzułmanami, nie próbowali ucieczki. Poddali się strażnikom, a później, nie wydając jęku, obdarci żywcem ze skóry, spłonęli na stosie. Takie kary przewidziano dla zabójców w tym bezlitosnym świecie.

Maniakalni wyznawcy spiskowych teorii

Zakładają, że wszystkie te grupy są w równym stopniu uwikłane w bieg wydarzeń, wymieniając się odpowiedzialnością jak towarem. Większość uważa jednak, że nie jest aż tak źle. Wiele tajnych stowarzyszeń ma niewinny, a nawet dobroczynny charakter. Niektóre mogą oszukiwać, choć oznacza to nie tyle, że są niebezpieczne, ile że dbają o interesy członków. Oczywiście, są i takie, które mają złe intencje, ale zagrożenie, jakie stwarzają, wydaje się znikome. Czy powinniśmy, na przykład, obawiać się Ku-Klux-Klanu, niegdyś budzącego lęk gangu zwolenników linczu, dziś chaotycznego zbiorowiska rasistowskich durniów? Raczej nie. Niemniej byłoby bezbrzeżną głupotą traktować każde tajne stowarzyszenie jak co najwyżej grupę dorosłych bawiących się w dziecięce zabawy. Jeśli rzeczywiście ceną wolności jest czujność, to trzeba ją zachować wobec organizacji, które działają nie tylko we własnym interesie, lecz także całkowicie wbrew naszym. Ważne, by wiedzieć, kto jest kim. Lub czym. Postaram się w tym artykule przyjrzeć najbardziej znanym tajnym stowarzyszeniom, które przetrwały mimo upływu czasu i zachowały do dziś wpływy, czy przynajmniej ich pozór. Jak zobaczymy, większość stowarzyszeń ma niegroźny charakter, kilka może budzić niepokój, a niektóre aż się proszą, by zedrzeć z nich zasłonę tajemnicy i zobaczyć, jak się wiją w strumieniu jasnego światła, nieprzyzwyczajone do tego, by znaleźć się na widoku.